Elbilsladdning med existerande infrastruktur

Utföranden:
1-FAS / 3-FAS  TYP 2

Vi erbjuder marknaden en unik möjlighet till elbilsladdning genom  att använda redan existerande infrastruktur. Genom att sätta upp vår egenutvecklade produkt Spoole på existerande lyktstolpar så slipper du  dyra anläggningsarbeten som annars kan stå för mer än hälften av  den totala kostnaden.

Spoole erbjuds i en rad olika alternativ – alla  godkända och CE-märkta och klara för montering. Samtliga idag  existerande uttagskontakter finns och kan sedan kompletteras med
olika betallösningar efter kundens behov. Vi tillhandhåller även olika tekniker för att kunna styra stolparnas ljuskällor om sådan inte  redan finns.

Utsikten Konstruktioners stolpluckor finns idag installerade på flera hundra stolpar, men historiskt inte huvudsakligen för elbilsladdning. Vi ser dock att just elbilsladdningen är det behov som är störst hos våra kunder just nu.

Spoole är en produkt framtagen av Utsikten Konstruktioner AB som har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla reservkraftslösningar för en mängd användningsområden.

Kontakt: Henrik Nilsson (VD) Kristian Sandahl (Marknad)
 Tel: 0708-20 28 65  Tel: 0709-11 52 66
 E-post: henrik@spoole.se  E-post: kristian@spoole.se

Informationsblad (PDF)
Gå till Utsikten Konstruktioner AB